energetika 

Popri všetkých položkách ktoré sú v parku vyrábané, je CHEMES rozhodujúcim výrobcom a dodávateľom tepelnej energie pre potreby obyvateľstva (cca 70% domácností v okolí je CHEMES-om centrálne vykurovaných), ako aj pre spoločnosti v Priemyselnom parku CHEMES.

Výroba el. energie
6 kV

Transformácia nakúpenej el. energie
110 kV / 22 kV / 6 kV / 0,4 kV

Stláčanie a rozvod tlakového vzduchu
0,6 MPa / 1,0 MPa

Nákup a rozvod dusíka
0,6 MPa

Výroba a rozvod tepla parou
445°C, 3,8 MPa / 270°C, 1,35 MPa / 200°C, 0,6 MPa

Výroba a rozvod tepla horúcou vodou
145°C / 90°C

Chladenie vody a jej rozvod
6°C / 10°C

Úprava surovej (riečnej) vody na zmäkčenú, demineralizovanú a dekarbonizovanú vodu

Dodávky pitnej vody

 

Kontaktujte nás

CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1
066 33 Humenné
SLOVAKIA
IČO 316 954 26

e-mail: sekretariat.gr@chemes.sk

  +421-(0)57-7712000, +421-(0)57-7712345

Priemyselný park
e-mail: info@chemes.sk
  +421-(0)57-7712550