Strategické MIESTO PRE VAŠe podnikanie


Pridajte sa k investorom z Dánska, Nemecka, Rakúska či Švajčiarska 
a rozšírte Váš biznis v Humenom.

Empty

Priemyselný park
Chemes

Poskytujeme priestor  viac ako 600.000 m2  pre to viac ako 20 investorov
a  tržbami 200mil€  Viac ako 1.800 pracuje
v priemyselnom parku Chemes.

Empty
Empty

Výroba tepla a elektriny

Dodávame energiu spoločnostiam v priemyselnom parku a domácnostiam v spolupráci s Mestom Humenné.
 

Empty

Priemyselný Park Chemes v číslach

Celková plocha

800 000 m2

Počet firiem

25

Zahraniční ivnestori

3

Pracovné miesta

1 800

Tržby firiem v parku

200 mil. €

energetika 

Popri všetkých položkách ktoré sú v parku vyrábané, je CHEMES rozhodujúcim výrobcom a dodávateľom tepelnej energie pre potreby obyvateľstva (cca 70% domácností v okolí je CHEMES-om centrálne vykurovaných), ako aj pre spoločnosti v Priemyselnom parku CHEMES.

Výroba el. energie
6 kV

Transformácia nakúpenej el. energie
110 kV / 22 kV / 6 kV / 0,4 kV

Stláčanie a rozvod tlakového vzduchu
0,6 MPa / 1,0 MPa

Nákup a rozvod dusíka
0,6 MPa

Výroba a rozvod tepla parou
445°C, 3,8 MPa / 270°C, 1,35 MPa / 200°C, 0,6 MPa

Výroba a rozvod tepla horúcou vodou
145°C / 90°C

Chladenie vody a jej rozvod
6°C / 10°C

Úprava surovej (riečnej) vody na zmäkčenú, demineralizovanú a dekarbonizovanú vodu

Dodávky pitnej vody

 

Prečo priemyselný park Chemes?

Prenájom budov a pozemkov 

Inžinierska činnosť a realizácia investičnej výstavby

​​​​​​​​​​​​​​

Služby v oblasti hardware, software a internet

Požiarna ochrana

Ochrana majetku strážnou službou

Chemické a biologické čistenie odpadových vôd

Činnosti v oblasti hygieny a bezpečnosti práce

​​​​

Revízie vyhradených technických zariadení

Činnosti v oblasti ochrany životného prostredia

Údržba budov a komunikácií
 

 

Pozemky a budovy

Voľných 87 000 m2 pre vaše projekty

  pozemky  |    budovy

Vhodné pre rôzne odvetvia priemyslu

Vďaka širokej ponuke energií vyrábanej priamo v priemyselnom parku dokážeme poskytnúť komplexné služby za rozumnú cenu.

Hi-tech

Chemický priemysel

Potravinárstvo

Výroba textilu

Automobilový priemysel

Iné

Vybrané referencie

Významní zahraniční investori v Priemyselnom parku Chemes

  Tytex Slovakia Ltd.  

  Production of textile products for sanitary purposes

  Andritz Sprout Ltd.  

  Machine production

  Nexis Fibers Inc.  

  Production of chemical yarns for industrial use

  Kontaktujte nás

  CHEMES, a.s. Humenné
  Chemlonská 1
  066 33 Humenné
  SLOVAKIA
  IČO 316 954 26

  e-mail: sekretariat.gr@chemes.sk

    +421-(0)57-7712000, +421-(0)57-7712345

  Priemyselný park
  e-mail: info@chemes.sk
    +421-(0)57-7712550