Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty:

Faktor primarnej energie
Politika ochrany osobnych udajov CHEMES

elektrina:

0284_2016_E
EE MP 2016
OKTE 2016
SEPS 2016

2017:

0238_2017_E_MP
Distribucia ee od 19.4.2017

2018:

Chemes_URSO_Rozhodnutie_MP
Chemes_URSO_Rozhodnutie_distribucia

2019:

Chemes_URSO_Rozhodnutie_20.12.2018
Chemes_URSO_Rozhodnutie_29.11.2018

plyn:

0045_2014_P_SPPdistribucia PLYNU
URSO -rozhodnutie plyn2014_CHEMES

2017:

0064_2017_PLYN

teplo:

0012_2015_T
URSO ROZHODNUTIE

2017:

0100_2017_TEPLO

2018:

Chemes_URSO_Rozhodnutie_teplo

2019:

0178_2019_T_CHEMES_a.s._Humenne

obchodne podmienky:

0040_2014 E-OP

Oznamenie o odstavke 2016:

OZNAMENIE O ODSTAVKE ELEKTRINY ZO DNA 15_7_2016

povolenia:

2005E0108_03
2006T0262_05
2011P0156

prava a povinnosti:

Prava a povinnosti odberatela elektriny
Prava a povinnosti odberatela plynu
Prava a povinnosti subjektov na trhu s teplom

elektrina:

Prev_por_elekt 2016
Prev_por_elekt 28052013_2

plyn:

0026_2013_P-PP

Skladka-Janov Dol Udavske:

IPskladkazmena Z1 20. marec 2007
IPskladka zmena Z3 17.dec 2008 zrusena Z6-kou
IPskladka zmena Z5 20.5.2013
IPskladkazmena Z6 21. 10 2013
Priloha c.4 miestny prevadzkovy predpis sept 2012
Priloha c.8 technlogicky reglement skladky sept 2012

2014:

SK_Distribucia_XLS_2014
plyn distr 2014
plyn dodavka 2014
teplo 2014

2015:

Distribucia EE 2015
Distribucia plynu 2015
Dodavka EE 2015
Dodavka plynu 2015
Teplo 2015

2016:

distribucia EE
distribucia PLYNU
dodavka EE
dodavka PLYNU
teplo

2017:

distribucia elektriny
distribucia plynu
dodavka elektriny
dodavka plynu
teplo

2018:

elektrina
plyn
teplo

Strukturalne fondy:

web-plagat

technicke podmienky:

Chemes - stav nudze
PLAN OBMEDZOVANIA SPOTREBY ELEKTRINY
PLAN OBMEDZOVANIA SPOTREBY PLYNU

elektrina:

Technicke podmienky TP MDS ELEKTRO 2014

plyn:

TP-plyn CHEMES schvalene

test:

xxx

2013:

Elektrina 2013
Energeticka ucinnost_VT2013
Plyn 2013

2014:

ucinnost 2014 EE
ucinnost 2014 T
ucinnost 2014 ZP

2015:

Distribucia elektriny
Distribucia plynu
Rozvod tepla

2016:

distr.elektriny
distr.plynu
rozvod tepla

2017:

elektrina
plyn
teplo

2018:

elektrina
plyn
teplo

Udaje o ochrane ZP:

zverejnenie udajov o ochrane zivotneho prostredia za rok 2017 CHEMES
zverejnenie údajov o ochrane životného prostredia za rok 2018

zdroje elektriny:

Podiel energetickych zdrojov VSE 2015

Kontaktujte nás

CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1
066 33 Humenné
SLOVAKIA
IČO 316 954 26

e-mail: sekretariat.gr@chemes.sk

  +421-(0)57-7712000, +421-(0)57-7712345

Priemyselný park
e-mail: info@chemes.sk
  +421-(0)57-7712550