Dokumenty na stiahnutie

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/2023:

0132_2023_E_MDS
0046_2023_P_CHEMES
0289_2023_T_CHEMES
0036_2023_E_CHEMES_MP

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/2022:

0085_2022_P_CHEMES
0126_2022_T_CHEMES
0082_2022_E_CHEMES_MP
0241_2022_E_MDS

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/2021:

0224-2021-E-MDS
0045_2021_E_CHEMES_MP
0352-2021-T-CHEMES
0060_2021_P-CHEMES

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/2020:

0222_2020_MDS
0072_2020_E_CHEMES_MP
0042_2020_T_CHEMES

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/elektrina/2019:

Chemes_URSO_Rozhodnutie_20.12.2018
Chemes_URSO_Rozhodnutie_29.11.2018

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/elektrina/2018:

Chemes_URSO_Rozhodnutie_MP
Chemes_URSO_Rozhodnutie_distribucia

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/elektrina/2017:

0238_2017_E_MP
Distribucia ee od 19.4.2017

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/elektrina:

0284_2016_E
OKTE 2016
SEPS 2016
EE MP 2016

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/teplo/2019:

0178_2019_T_CHEMES_a.s._Humenne

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/teplo/2018:

Chemes_URSO_Rozhodnutie_teplo

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/teplo/2017:

0100_2017_TEPLO

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/teplo:

0012_2015_T
URSO ROZHODNUTIE

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/plyn/2017:

0064_2017_PLYN

/media/Dokumenty/cenove rozhodnutia/plyn:

URSO -rozhodnutie plyn2014_CHEMES
0045_2014_P_SPPdistribucia PLYNU

/media/Dokumenty:

Podiel energetickych zdrojov VSE 2018
Údaje KVET 2019
Politika ochrany osobnych udajov CHEMES
Faktor primarnej energie

/media/Dokumenty/obchodne podmienky:

0040_2014 E-OP

/media/Dokumenty/Oznamenie o odstavke 2016:

OZNAMENIE O ODSTAVKE ELEKTRINY ZO DNA 15_7_2016

/media/Dokumenty/povolenia:

Elektroenergetika
Plyn
Teplo

/media/Dokumenty/prava a povinnosti:

Prava a povinnosti subjektov na trhu s teplom
Prava a povinnosti odberatela plynu
Prava a povinnosti odberatela elektriny

/media/Dokumenty/prevadzkove poriadky/elektrina:

Priloha 0103_2021_E-PP
0103_2021_E-PP
Prev_por_elekt 2016
Prev_por_elekt 28052013_2

/media/Dokumenty/prevadzkove poriadky/plyn:

0026_2013_P-PP

/media/Dokumenty/Skladka-Janov Dol Udavske:

IPskladkazmena Z6 21. 10 2013
Priloha c.4 miestny prevadzkovy predpis sept 2012
Priloha c.8 technlogicky reglement skladky sept 2012
IPskladkazmena Z1 20. marec 2007
IPskladka zmena Z5 20.5.2013
IPskladka zmena Z3 17.dec 2008 zrusena Z6-kou

/media/Dokumenty/standardy kvality/2014:

SK_Distribucia_XLS_2014
teplo 2014
plyn distr 2014
plyn dodavka 2014

/media/Dokumenty/standardy kvality/2015:

Dodavka plynu 2015
Teplo 2015
Dodavka EE 2015
Distribucia plynu 2015
Distribucia EE 2015

/media/Dokumenty/standardy kvality/2016:

dodavka PLYNU
teplo
dodavka EE
distribucia PLYNU
distribucia EE

/media/Dokumenty/standardy kvality/2017:

dodavka plynu
teplo
dodavka elektriny
distribucia plynu
distribucia elektriny

/media/Dokumenty/standardy kvality/2018:

elektrina
plyn
teplo

/media/Dokumenty/standardy kvality/2019:

Teplo 2019
Dodávka elektriny 2019
Dodávka plynu 2019
Distribúcia elektriny 2019
Distribúcia plynu 2019

/media/Dokumenty/standardy kvality/2020:

Plyn distribúcia - ŠK
Elektrina dodávka - ŠK
Plyn dodávka - ŠK
TEPLO - ŠK
ELEKTRINA distribúcia - ŠK

/media/Dokumenty/standardy kvality/2022:

Plyn distribúcia - ŠK
Elektrina dodávka - ŠK
Plyn dodávka - ŠK
TEPLO - ŠK
ELEKTRINA distribúcia - ŠK

/media/Dokumenty/Strukturalne fondy:

web-plagat

/media/Dokumenty/technicke podmienky:

Chemes - stav nudze
PLAN OBMEDZOVANIA SPOTREBY ELEKTRINY
PLAN OBMEDZOVANIA SPOTREBY PLYNU

/media/Dokumenty/technicke podmienky/elektrina:

Technicke podmienky TP MDS ELEKTRO 2014

/media/Dokumenty/technicke podmienky/plyn:

TP-plyn CHEMES schvalene

/media/Dokumenty/test:

xxx

/media/Dokumenty/ucinnosti rozvodov/2013:

Plyn 2013
Energeticka ucinnost_VT2013
Elektrina 2013

/media/Dokumenty/ucinnosti rozvodov/2014:

ucinnost 2014 ZP
ucinnost 2014 T
ucinnost 2014 EE

/media/Dokumenty/ucinnosti rozvodov/2015:

Rozvod tepla
Distribucia plynu
Distribucia elektriny

/media/Dokumenty/ucinnosti rozvodov/2016:

distr.elektriny
distr.plynu
rozvod tepla

/media/Dokumenty/ucinnosti rozvodov/2017:

teplo
plyn
elektrina

/media/Dokumenty/ucinnosti rozvodov/2018:

elektrina
plyn
teplo

/media/Dokumenty/ucinnosti rozvodov/2019:

rozvod tepla
distribúcia plynu
distribúcia elektriny

/media/Dokumenty/Udaje o ochrane ZP:

zverejnenie údajov o ochrane životného prostredia za rok 2018
zverejnenie udajov o ochrane zivotneho prostredia za rok 2017 CHEMES

/media/Dokumenty/zdroje elektriny:

Podiel energetickych zdrojov VSE 2015

/media/Dokumenty/pohľadávky:

Výzva na úhradu pohľadávky

Kontaktujte nás

CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1
066 33 Humenné
SLOVAKIA
IČO 316 954 26

e-mail: sekretariat.gr@chemes.sk

  +421-(0)57-7712000, +421-(0)57-7712345

Priemyselný park
e-mail: info@chemes.sk
  +421-(0)57-7712550