Documents for download

cenove rozhodnutia/elektrina:

cenove rozhodnutia/elektrina/2017:

cenove rozhodnutia/elektrina/2018:

cenove rozhodnutia/elektrina/2019:

cenove rozhodnutia/plyn:

cenove rozhodnutia/plyn/2017:

cenove rozhodnutia/teplo:

cenove rozhodnutia/teplo/2017:

cenove rozhodnutia/teplo/2018:

cenove rozhodnutia/teplo/2019:

obchodne podmienky:

Oznamenie o odstavke 2016:

povolenia:

prava a povinnosti:

prevadzkove poriadky/elektrina:

prevadzkove poriadky/plyn:

Skladka-Janov Dol Udavske:

standardy kvality/2014:

standardy kvality/2015:

standardy kvality/2016:

standardy kvality/2017:

standardy kvality/2018:

Strukturalne fondy:

technicke podmienky:

technicke podmienky/elektrina:

technicke podmienky/plyn:

test:

ucinnosti rozvodov/2013:

ucinnosti rozvodov/2014:

ucinnosti rozvodov/2015:

ucinnosti rozvodov/2016:

ucinnosti rozvodov/2017:

ucinnosti rozvodov/2018:

Udaje o ochrane ZP:

zdroje elektriny: